Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r

Rejestr Zmian: