LogoLogo

Uchwały podjęte na LXIV sesji nadzwyczajnej 7 grudnia 2023 r.

22/12/2023

Uchwała Nr LXIV/516/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023,

Uchwała Nr LXIV/517/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania,

Uchwała Nr LXIV/518/2023 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 22/12/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 22/12/2023
Data ostatniej aktualizacji 22/12/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-12-22 11:30:30 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 22/12/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 22/12/2023
Data ostatniej aktualizacji 22/12/2023
Liczba wyświetleń