LogoLogo

Uchwały podjęte na LXVII sesji 25 marca 2024 r.

16/04/2024

Uchwała Nr LXVII/530/2024 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024,

Uchwała Nr LXVII/531/2024 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024,

Uchwała Nr LXVII/532/2024 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LVIII/488/2023 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

Uchwała Nr LXVII/533/2024 w sprawie przejęcia od Powiatu Brzozowskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania w 2024 r. chodników w ciągach dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nozdrzec,

Uchwała Nr LXVII/534/2024 w sprawie ustalenia wysokości stawek ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nozdrzec biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach oraz udziału w zabezpieczaniu obszaru chronionego,

Uchwała Nr LXVII/535/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub Seniora+ w Izdebkach,

Uchwała Nr LXVII/536/2024 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec w 2024 roku,

Uchwała Nr LXVII/537/2024 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec,

Uchwała Nr LXVII/538/2024 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Siedliska,

Uchwała Nr LXVII/539/2024 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki,

Uchwała Nr LXVII/540/2024 w sprawie wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Nozdrzec w postaci prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki,

Uchwała Nr LXVII/541/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wesoła.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 16/04/2024
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 16/04/2024
Data ostatniej aktualizacji 16/04/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2024-04-16 08:51:33 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 16/04/2024
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 16/04/2024
Data ostatniej aktualizacji 16/04/2024
Liczba wyświetleń