LogoLogo

Uchwały podjęte na XLI sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 30 czerwca 2022 r.

01/08/2022

Uchwała Nr XLI/380/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022,

Uchwała Nr XLI/381/2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec”,

Uchwała Nr XLI/382/2022 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nozdrzec do wykonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nozdrzec w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

Uchwała Nr XLI/383/2022 w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu,

Uchwała Nr XLI/384/2022 w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego na lata 2022-2030″,

Uchwała Nr XLI/385/2022 w sprawie zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela,

Uchwała Nr XLI/386/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Huta Poręby,

Uchwała Nr XLI/387/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wesoła,

Uchwała Nr XLI/388/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Izdebki,

Uchwała Nr XLI/389/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 29 lat 10 miesięcy w drodze bezprzetargowej,

Uchwała Nr XLI/390/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 29 lat 10 miesięcy w drodze bezprzetargowej,

Uchwała Nr XLI/391/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 29 lat 10 miesięcy w drodze bezprzetargowej,

Uchwała Nr XLI/392/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 29 lat 10 miesięcy w drodze bezprzetargowej,

Uchwała Nr XLI/393/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu,

Uchwała Nr XLI/394/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu,

Uchwała Nr XLI/395/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej oraz ustanowienia służebności przesyłu dla nieruchomości, będących własnością Gminy Nozdrzec na okres 29 lat 10 miesięcy,

Uchwała Nr XLI/396/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu,

Uchwała Nr XLI/397/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/08/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/08/2022
Data ostatniej aktualizacji 01/08/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-08-01 10:26:20 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/08/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/08/2022
Data ostatniej aktualizacji 01/08/2022
Liczba wyświetleń