LogoLogo

Uchwały podjęte na XLIX sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 30 grudnia 2022 r.

17/01/2023

Uchwała Nr XLIX/434/2022 w sprawie w zmian w budżecie gminy na rok 2022,

Uchwała Nr XLIX/435/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

Uchwała Nr XLIX/436/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki,

Uchwała Nr XLIX/437/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nozdrzec.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 17/01/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 17/01/2023
Data ostatniej aktualizacji 17/01/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-01-17 08:43:04 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 17/01/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 17/01/2023
Data ostatniej aktualizacji 17/01/2023
Liczba wyświetleń