LogoLogo

Uchwały podjęte na XXXII sesji zwyczajnej 10 grudnia 2021 r.

20/12/2021

Uchwała XXXII/322/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Uchwała XXXII/323/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu brzozowskiego

Uchwała XXXII/324/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała XXXII/325/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nozdrzec

Uchwała XXXII/326/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2022

Uchwała XXXII/327/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec

Uchwała XXXII/328/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wara

Uchwała XXXII/329/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci udziałów w prawie własności nieruchomości położonych w miejscowości Wesoła

Uchwała XXXII/330/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Wesoła

Uchwała XXXII/331/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wesoła

Uchwała XXXII/332/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Wesoła z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Uchwała XXXII/333/2021 w sprawie przekazania petycji według właściwości

XXXII/334/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nozdrzec

Uchwała XXXII/335/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno Część I – Wesoła

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 20/12/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 20/12/2021
Data ostatniej aktualizacji 20/12/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-12-20 14:36:30 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 20/12/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 20/12/2021
Data ostatniej aktualizacji 20/12/2021
Liczba wyświetleń