LogoLogo

Uchwały podjęte na XXXIII sesji zwyczajnej 30 grudnia 2021r.

02/02/2022

1. XXXIII/336/2021 w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Nozdrzcu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/150/2016 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych

2. XXXIII/337/2021 w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nozdrzec

3. XXXIII/338/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

4. XXXIII/339/2021 w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet radnych Rady Gminy w Nozdrzcu

5. XXXIII/340/2021 w sprawie uchwalenia drugiej i trzeciej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec

6. XXXIII/341/2021 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ I – WESOŁA

7. XXXIII/342/2021 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4” – ETAP

8. XXXIII/343/2021 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4”

9. XXXIII/344/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wesoła

10. XXXIII/345/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 02/02/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 02/02/2022
Data ostatniej aktualizacji 02/02/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-02-02 15:20:38 Zobacz
Piotr Dyrda 2022-02-02 15:11:50 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 02/02/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 02/02/2022
Data ostatniej aktualizacji 02/02/2022
Liczba wyświetleń