LogoLogo

Uchwały podjęte na XXXIV sesji zwyczajnej 31 stycznia 2022 r.

10/02/2022

1. XXXIV/346/2022 w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
2. XXXIV/347/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec
3. XXXIV/348/2022 w sprawie pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego
4. XXXIV/349/2022 w sprawie ustalenia diety dla sołtysów na terenie Gminy Nozdrzec
5. XXXIV/350/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Hłudno z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
6. XXXIV/351/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/266/2021 z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
7. XXXIV/352/2022 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
8. XXXIV/353/2022 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia inkasentów
9. XXXIV/354/2022 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 10/02/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 10/02/2022
Data ostatniej aktualizacji 25/02/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-02-25 12:05:36 Zobacz
Piotr Dyrda 2022-02-10 13:11:55 Zobacz
Piotr Dyrda 2022-02-10 12:59:41 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 10/02/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 10/02/2022
Data ostatniej aktualizacji 25/02/2022
Liczba wyświetleń