LogoLogo

Uchylenie zarządzenia dotyczącego powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

09/04/2021

ZARZĄDZENIE Nr 30/2021

WÓJTA GMINY NOZDRZEC

z dnia 2 kwietnia 2021 roku

w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego powierzenia stanowiska dyrektora  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713),  zarządza się, co następuje:

  1. Uchyla się Zarządzenie Nr 29/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/04/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/04/2021
Data ostatniej aktualizacji 09/04/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-04-09 14:23:47 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/04/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/04/2021
Data ostatniej aktualizacji 09/04/2021
Liczba wyświetleń