LogoLogo

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Wesołej z dnia 25 października 2022

25/10/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

  1. Działka nr 8856 o pow. 0,04 hapołożona w miejscowości Wesoła dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00060453/2

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów Lzr-PsIV-0,04 ha, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Wysokość czynszu dzierżawy: 19,07 zł (za jeden rok dzierżawy)

  • Działka nr 8917 o pow. 0,16 ha, położona w miejscowości Wesoła dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00036070/6

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVb-0,16 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Wysokość czynszu dzierżawy: 83,60 zł (za jeden rok dzierżawy)

  • Działka nr 8966 o pow. 0,16 ha, położona w miejscowości Wesoła dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00060453/2

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa-0,02 ha, RIVb-0,11 ha, Lzr-RIVb-0,03 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Wysokość czynszu dzierżawy: 87,28 zł (za jeden rok dzierżawy)

  • Działka nr 2229 o pow. 0,54 ha, położona w miejscowości Wesoła dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00036070/6

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów Lzr-RIVa-0,54 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Wysokość czynszu dzierżawy: 381,72 zł (za jeden rok dzierżawy)

  • Działka nr 7157 o pow. 0,08 ha, położona w miejscowości Wesoła dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00036070/6

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa-0,08 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Wysokość czynszu dzierżawy: 56,55 zł (za jeden rok dzierżawy)

  • Działka nr 750 o pow. 0,16 ha, położona w miejscowości Wesoła dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00062229/7

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa-0,16 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Wysokość czynszu dzierżawy: 113,10 zł (za jeden rok dzierżawy)

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 29 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 15 listopada 2022 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni
od dnia 25.10.2022 r do 16.11. 2022 r.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 25/10/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 25/10/2022
Data ostatniej aktualizacji 25/10/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-10-25 13:40:52 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 25/10/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 25/10/2022
Data ostatniej aktualizacji 25/10/2022
Liczba wyświetleń