LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

20/07/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

  1. Działka nr 1607, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00030008/9. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVb-0,51 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy: 174,63 zł (za jeden rok dzierżawy),
  2. Działka nr 10101, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00036070/6. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa-0,05 ha, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy: 23,16 zł (za jeden rok dzierżawy),
  3. Działka nr 9313, położona w miejscowości Wesoła dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00036070/6. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVb-0,14 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy: 47,94 zł (za jeden rok dzierżawy),
  4. Działka nr 5156, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00062740/5. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów PsV-0,12 ha, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy: 10,88 zł (za jeden rok dzierżawy),
  5. Działka nr 7804/1, położona w miejscowości Wesoła dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00045093/9. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa-0,32 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy: 148,25 zł (za jeden rok dzierżawy),
  6. Działka nr 8766, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00060453/2. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa-0,32 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy: 148,25 zł (za jeden rok dzierżawy)

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 29 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 10 sierpnia 2022 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 20/07/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 20/07/2022
Data ostatniej aktualizacji 20/07/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-07-20 12:37:09 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 20/07/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 20/07/2022
Data ostatniej aktualizacji 20/07/2022
Liczba wyświetleń