LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

14/09/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

  1. Działka nr 2200, o pow. 0,13 hapołożona w miejscowości Wesoła dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00061733/6

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa-0,13 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Wysokość czynszu dzierżawy: 91,89 zł (za jeden rok dzierżawy)

  • Działka nr 2128, o pow. 0,24 ha, położona w miejscowości Wesoła dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00036070/6

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów Lzr-RIVa-0,24 ha, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Wysokość czynszu dzierżawy: 169,65 zł (za jeden rok dzierżawy)

  • Działka nr 8967, o pow. 0,26 ha, położona w miejscowości Wesoła dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00060453/2

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa-0,26 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Wysokość czynszu dzierżawy: 183,79 zł (za jeden rok dzierżawy)

  • Działka nr 10828, o pow. 0,03 ha, położona w miejscowości Wesoła dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00064533/5

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RV-0,02 ha, RVI-0,01 nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Wysokość czynszu dzierżawy: 2,77 zł (za jeden rok dzierżawy)

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 29 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 5 października 2022 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni
od dnia 14.09.2022 r do 05.10. 2022 r.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 14/09/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 14/09/2022
Data ostatniej aktualizacji 14/09/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-09-14 15:57:55 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 14/09/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 14/09/2022
Data ostatniej aktualizacji 14/09/2022
Liczba wyświetleń