LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 4 sierpnia 2023 r.

04/08/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 1. Działka nr 7011 o pow. 0,25 ha,położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00036070/6. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa – 0,03 ha, RIVb-0,22 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne. Wysokość czynszu dzierżawy: 94,44 zł (za jeden rok dzierżawy).
 2. Działka nr 7794 o pow. 0,17 ha,położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00045093/9. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa – 0,08 ha, RIVb-0,09 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne. Wysokość czynszu dzierżawy: 74,12 zł (za jeden rok dzierżawy).
 3. Działka nr 2525/2 o pow. 0,0184 ha,położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00069326/6. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa – 0,0184 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne. Wysokość czynszu dzierżawy: 9,31 zł (za jeden rok dzierżawy).
 4. Działka nr 1261 o pow. 0,12 ha,położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00071242/0. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIIIb – 0,12 ha, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne. Wysokość czynszu dzierżawy: 75,22 zł (za jeden rok dzierżawy).

 • Działka nr 3931 o pow. 0,02 ha,położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00036070/6. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów PsIV – 0,02 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne. Wysokość czynszu dzierżawy: 6,82 zł (za jeden rok dzierżawy).
 • Działka nr 5340 o pow. 0,05 ha,położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00036070/6. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów PsV – 0,05 ha, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne. Wysokość czynszu dzierżawy: 4,95 zł (za jeden rok dzierżawy).
 • Działka nr 2019/2 o pow. 0,45 ha,położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00036070/6. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVb – 0,45 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne. Wysokość czynszu dzierżawy: 168,25 zł (za jeden rok dzierżawy).
 • Działka nr 5484 o pow. 0,0202 ha,położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00036070/6. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIIIa – 0,0202 ha, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne. Wysokość czynszu dzierżawy: 15,77 zł (za jeden rok dzierżawy).

 • Działka nr 6840 o pow. 0,16 ha,położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00062249/3. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa – 0,16 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne. Wysokość czynszu dzierżawy: 80,94 zł (za jeden rok dzierżawy).
 • Działka nr 6845 o pow. 0,25 ha,położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00062249/3. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa – 0,24 ha, RIVb – 0,01 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne. Wysokość czynszu dzierżawy: 125,14 zł (za jeden rok dzierżawy).
 • Działka nr 2524/2 o pow. 0,0145 ha,położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00036070/6. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa – 0,0145 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne. Wysokość czynszu dzierżawy: 7,33 zł (za jeden rok dzierżawy).

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 29 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 04.08.2023 r. do 25.08.2023 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 04/08/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 04/08/2023
Data ostatniej aktualizacji 04/08/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-08-04 13:23:44 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-08-04 13:23:24 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 04/08/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 04/08/2023
Data ostatniej aktualizacji 04/08/2023
Liczba wyświetleń