LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

14/06/2024

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

  1. Część działki nr 5160 o pow. 0,24 ha,położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00062740/5. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów R IV-b – 0,24 ha, nie objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne. Wysokość czynszu dzierżawy: 95,75 zł (za jeden rok dzierżawy).
  2. Działka nr 5168 o pow. 0,20 ha,położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00062264/4. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów R IV-b – 0,20 ha, nie objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne. Wysokość czynszu dzierżawy: 79,79 zł (za jeden rok dzierżawy).
  3. Część działki nr 5187 o pow. 0,58 ha,położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00062264/4. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów R IV-a – 0,38 ha, R IV-b – 0,15 ha, R V – 0,05 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne. Wysokość czynszu dzierżawy: 271,40 zł (za jeden rok dzierżawy).
  4. Działka nr 10450/1 o pow. 0,41 ha,położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00042792/8. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów R IV-b – 0,41 ha, nie objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.  Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne. Wysokość czynszu dzierżawy: 163,57 zł (za jeden rok dzierżawy).

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 29 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 14 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 14/06/2024
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 14/06/2024
Data ostatniej aktualizacji 14/06/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2024-06-14 12:43:41 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 14/06/2024
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 14/06/2024
Data ostatniej aktualizacji 14/06/2024
Liczba wyświetleń