LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy, położonej w miejscowości Nozdrzec

04/09/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późń. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

  1. Część działki nr 2046/2 o pow. 0,1488 ha,położona w miejscowości Nozdrzec, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00062768/7. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów przeznaczona do wydzierżawienia PsIII – 0,1488 ha, (łączna powierzchnia działki 2046/2 – 0,1740 ha) nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne. Wysokość czynszu dzierżawy: 88,36 zł (za jeden rok dzierżawy).

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. nr 29 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 04.09.2023 r. do 25.09.2023 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 04/09/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 04/09/2023
Data ostatniej aktualizacji 04/09/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-09-04 13:00:00 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 04/09/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 04/09/2023
Data ostatniej aktualizacji 04/09/2023
Liczba wyświetleń