LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy w miejscowości Izdebki

14/12/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

  1. Działka nr 2726 o pow. 0,14 ha,położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035788/5

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIV-a – 0,14 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne

Wysokość czynszu dzierżawy: 70,82 zł (za jeden rok dzierżawy)

  • Działka nr 2811 o pow. 0,1779 ha,położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00043199/8

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów PsIV – 0,1779 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne

Wysokość czynszu dzierżawy: 60,65 zł (za jeden rok dzierżawy)

  • Działka nr 2781 o pow. 0,19 ha,położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035788/5

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIV-a – 0,19 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne

Wysokość czynszu dzierżawy: 96,11 zł (za jeden rok dzierżawy)

  • Działka nr 2800 o pow. 0,13 ha,położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035788/5

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów PsIV – 0,13 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne

Wysokość czynszu dzierżawy: 44,32 zł (za jeden rok dzierżawy)

  • Działka nr 2219 o pow. 0,19 ha,położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035788/5

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIV-a – 0,19 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne

Wysokość czynszu dzierżawy: 96,11 zł (za jeden rok dzierżawy)

  • Działka nr 2762 o pow. 0,18 ha,położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035788/5

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIV-a – 0,18 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne

Wysokość czynszu dzierżawy: 91,06 zł (za jeden rok dzierżawy)

  • Działka nr 2796 o pow. 0,0253 ha,położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035788/5

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIV-a – 0,0253 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne

Wysokość czynszu dzierżawy: 12,80 zł (za jeden rok dzierżawy)

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 29 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni
od dnia 14.12.2023 r do 05.01.2023 r.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 14/12/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 14/12/2023
Data ostatniej aktualizacji 14/12/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2023-12-14 14:22:50 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 14/12/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 14/12/2023
Data ostatniej aktualizacji 14/12/2023
Liczba wyświetleń