LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy w miejscowości Nozdrzec

26/03/2024

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

  1. Działka nr 507/2 o pow. 0,0887 ha,położona w miejscowości Nozdrzec, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00070886/9

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów R IV-a – 0,0887 ha objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne

Wysokość czynszu dzierżawy: 47,87 zł (za jeden rok dzierżawy)

  • Działki nr 944 o pow. 0,0584 ha,położona w miejscowości Nozdrzec, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00070886/9

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów R IV-a – 0,0584 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne

Wysokość czynszu dzierżawy: 31,52 zł (za jeden rok dzierżawy)

  • Działki nr 88 o pow. 0,1527 ha,położona w miejscowości Nozdrzec, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035787/8

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów R IV-a – 0,1527 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne

Wysokość czynszu dzierżawy: 82,42 zł (za jeden rok dzierżawy)

  • Działki nr 1619 o pow. 0,1890 ha,położona w miejscowości Nozdrzec, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00027564/0

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów R III-b – 0,1890 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne

Wysokość czynszu dzierżawy: 126,41 zł (za jeden rok dzierżawy)

  • Działki nr 1370 o pow. 0,2557 ha,położona w miejscowości Nozdrzec, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035787/8

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów R IV-a – 0,0679 ha, R IV-b – 0,1878 ha objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne

Wysokość czynszu dzierżawy: 111.57 zł (za jeden rok dzierżawy)

  • Działki nr 2139 o pow. 0,0822 ha,położona w miejscowości Nozdrzec, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00024871/4

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów R V – 0,0822 ha, nie objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne

Wysokość czynszu dzierżawy: 10,61 zł (za jeden rok dzierżawy)

  • Działki nr 515 o pow. 0,0418 ha,położona w miejscowości Nozdrzec, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035787/8

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów R IV-a – 0,0418 ha, nie objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne

Wysokość czynszu dzierżawy: 22,56 zł (za jeden rok dzierżawy)

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 29 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni
od dnia 26.03.2024 r do 16.04.2024 r.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 26/03/2024
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 26/03/2024
Data ostatniej aktualizacji 26/03/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2024-03-26 11:02:26 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 26/03/2024
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 26/03/2024
Data ostatniej aktualizacji 26/03/2024
Liczba wyświetleń