LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy w miejscowości Wara

18/12/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

  1. Działka nr 2495 o pow. 0,0659 ha,położona w miejscowości Wara, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00037772/4

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa – 0,0659 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne

Wysokość czynszu dzierżawy: 33,33 zł (za jeden rok dzierżawy)

  • Działka nr 2849 o pow. 0,1734 ha,położona w miejscowości Wara, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00040697/8

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa – 0,1384 ha, RIVb – 0,0291 ha,           PsIV – 0,0059 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne

Wysokość czynszu dzierżawy: 82,90 zł (za jeden rok dzierżawy)

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 29 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni
od dnia 18.12.2023 r do 08.01.2024 r.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 18/12/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 18/12/2023
Data ostatniej aktualizacji 18/12/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2023-12-18 12:36:43 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 18/12/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 18/12/2023
Data ostatniej aktualizacji 18/12/2023
Liczba wyświetleń