LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

09/05/2024

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat część działek z przeznaczeniem na eksploatację umieszczonych tam Automatów- InPost Paczkomaty:

  1. dz. nr ewid. 6493/1 – Izdebki- Rudawiec 714, ok. 4 m2
  2. dz. nr ewid. 2028 – Hłudno 198, ok. 4 m2
  3. dz. nr ewid. 577 – Siedliska 80B, ok. 4 m2
  4. dz. nr ewid. 5522/2– Wesoła 55, ok. 4 m2
  5. dz. nr ewid. 980 – Wara 221, ok. 6 m2

Wysokość czynszu dzierżawy:

  • 300,00 zł + 23% podatku VAT na okres 1 miesiąca za Automaty o powierzchni ok. 4m2
  • 380,00 zł + 23% podatku VAT na okres 1 miesiąca za Automat o powierzchni ok. 6m2

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 30 maja 2024 r.

Czynsz płatny jest w terminie 7 dnia od dnia otrzymania faktury.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 09.05.2024 r. do 30.05.2024 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/05/2024
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/05/2024
Data ostatniej aktualizacji 09/05/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2024-05-09 12:40:53 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/05/2024
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/05/2024
Data ostatniej aktualizacji 09/05/2024
Liczba wyświetleń