LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 8 marca 2023 r.

08/03/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

  1. Działka nr 2522 o pow. 0,24 ha,położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035788/5. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa-0,24 ha, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy: 168,00 zł (za jeden rok dzierżawy),
  2. Działka nr 708 (część) o pow. 0,31 ha (ogólna pow. działki 0,73 ha), położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035788/5. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVb-0,23, PsIV-0,08 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy: 156,74 zł (za jeden rok dzierżawy),
  3. Działka nr 2586 o pow. 0,19 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035788/5. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa-0,19 ha, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy: 133,00 zł (za jeden rok dzierżawy),
  4. Działka nr 5922/1 o pow. 0,60 ha,położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035788/5. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIIIb-0,60 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy: 520,42 zł (za jeden rok dzierżawy).
  5. Działka nr 5922/3 o pow. 0,33 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035788/5. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa-0,33 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy: 230,99 zł (za jeden rok dzierżawy),
  6. Działka nr 5557 o pow. 0,26 ha,położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035788/5. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa-0,26 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy: 182,00 zł (za jeden rok dzierżawy),
  7. Działka nr 2466 o pow. 0,13 ha,położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035788/5. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa-0,13 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy: 91,00 zł (za jeden rok dzierżawy),
  8. Działka nr 2519 o pow. 0,16 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035788/5. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa-0,16 ha, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy: 112,00 zł (za jeden rok dzierżawy).

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 29 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 29 marca 2023 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od dnia 08.03.2023 r. do 29.03. 2023 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 08/03/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 08/03/2023
Data ostatniej aktualizacji 08/03/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-03-08 16:06:42 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-03-08 16:06:11 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 08/03/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 08/03/2023
Data ostatniej aktualizacji 08/03/2023
Liczba wyświetleń