LogoLogo

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Wesoła

19/03/2024

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

  1. Działka nr 8622 o pow. 0,12 ha,położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00072648/3

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów R IV-a – 0,06 ha, Ps IV – 0,06 ha objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne

Wysokość czynszu dzierżawy: 54,22 zł (za jeden rok dzierżawy)

  • Część działki nr 8803 o pow. 0,05 ha,położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00060453/2

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów R IV-b – 0,05 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne

Wysokość czynszu dzierżawy: 19,95 zł (za jeden rok dzierżawy)

  • Część działki nr 5618/5 o pow. 0,1562 ha,położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00036070/6

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów Ł III – 0,1562 ha, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne

Wysokość czynszu dzierżawy: 98,98 zł (za jeden rok dzierżawy

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 29 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni
od dnia 19.03.2024 r do 09.04.2024 r.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 19/03/2024
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 19/03/2024
Data ostatniej aktualizacji 19/03/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2024-03-19 14:47:43 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 19/03/2024
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 19/03/2024
Data ostatniej aktualizacji 19/03/2024
Liczba wyświetleń