LogoLogo

XLV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

25/10/2022

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 28 października 2022 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się XLV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 19 września 2022 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 26 września 2022 r.
 5. Informacja Wójta o realizacji uchwał.
 6. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie gminy na rok 2022
  b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023,
  c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023,
  d) przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Partnerstwa Gmin i Powiatu Brzozowskiego”,
  e) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”,
  f) „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nozdrzec na lata 2023 – 2027,
  g) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec,
  h) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła,
  i) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Izdebki
  z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 9. Wolne wnioski i sprawy różne.
 10. Zakończenie.
  Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 31 oraz do pobrania:
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/10/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/10/2022
Data ostatniej aktualizacji 25/10/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-10-25 15:16:29 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/10/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/10/2022
Data ostatniej aktualizacji 25/10/2022
Liczba wyświetleń