LogoLogo

XVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

18/02/2020

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje XVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się w dniu 20 lutego 2020 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie kworum.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian w uchwale budżetowej Nr XV/135/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec
  • pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
  1. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wniosek o zwołanie sesji

Projekty uchwał

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 18/02/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 18/02/2020
Data ostatniej aktualizacji 18/02/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-02-18 13:59:38 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 18/02/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 18/02/2020
Data ostatniej aktualizacji 18/02/2020
Liczba wyświetleń