XXV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

z a w i a d a m i a,

że w dniu 12 października 2018 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się 25. zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 26 lipca 2018 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 6. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2019.
 7. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwał i wniosków.
 9. Podsumowanie kadencji 2014 – 2018.
 10. Zakończenie.

 

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady, pokój nr 18, II piętro oraz do pobrania

Rejestr Zmian:

 • 09/10/2018 o 11:49 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 09/10/2018 o 11:49 przez Agnieszka Baran