LogoLogo

XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

03/11/2016

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec

z a w i a d a m i a,

że w dniu 19 maja 2014 roku, o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 31 marca 2014 r.
  3. Informacja o realizacji uchwał i wniosków ostatniej sesji.
  4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
  5. Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach   Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ III –  Nozdrzec i CZĘŚĆ II – Hłudno.
  6. Podjęcie uchwał i wniosków.
  7. Zakończenie.

 

Projekty uchwał do pobrania oraz do wglądu w pok. nr 13 a, II piętro

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń