LogoLogo

XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

27/01/2022

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w 31 stycznia 2021 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy w Nozdrzcu odbędzie się XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 30 grudnia 2021 r.

4. Informacja Wójta o realizacji uchwał.

5. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.

6. Sprawozdanie Komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec z działalności w 2021 r.

7. Przedłożenie planu pracy Rady Gminy Nozdrzec oraz komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec na 2022 rok.

8. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2022:

a) przedstawienie projektu budżetu gminy na rok 2022,

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu gminy na rok  2022,

c) opinia i wnioski Komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec,

d) autopoprawki Wójta Gminy Nozdrzec do projektu budżetu,

e) zapytania i wyjaśnienia do projektu uchwały,

f) dyskusja nad projektem uchwały,

g) głosowanie uchwały.

9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029

a) przedstawienie projektu uchwały WPF Gminy Nozdrzec,

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie WPF na lata 2022-2029,

c) opinia i wnioski Komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec do projektu uchwały,

d) autopoprawki Wójta Gminy Nozdrzec do projektu uchwały,

e) zapytania i wyjaśnienia do projektu uchwały,

f) dyskusja nad projektem uchwały,

g) głosowanie uchwały.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego,

b) ustalenia diety dla sołtysów na terenie Gminy Nozdrzec,

c) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Hłudno z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości      przyległej,

d) zmiany Uchwały Nr XXVII/266/2021 z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

11. Wolne wnioski i sprawy różne.

12. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 31 oraz do pobrania

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/01/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/01/2022
Data ostatniej aktualizacji 27/01/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-01-27 11:36:50 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/01/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/01/2022
Data ostatniej aktualizacji 27/01/2022
Liczba wyświetleń