LogoLogo

Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

12/05/2017

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nozdrzec, zgromadzonych na działkach gruntowych należących do osób fizycznych w ilości ok. 43,002 Mg
(opis przedmiotu zamówienia)

Termin wykonania zadania: od daty podpisania umowy do 30 września 2017 r.

Oprócz ceny proszę również o podanie:

  • możliwego terminu wykonania zamówienia
  • warunków płatności: po zakończeniu zadania
  • warunków gwarancji

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia: 31.05.2017 r

 

Dopuszcza się złożenie oferty:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224 z dopiskiem „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nozdrzec”
  • za pośrednictwem faksu 13 4398170
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail) ugn@nozdrzec.pl
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 12/05/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 12/05/2017
Data ostatniej aktualizacji 12/05/2017
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2017-05-12 14:56:28 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-05-12 14:56:03 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-05-12 14:21:46 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 12/05/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 12/05/2017
Data ostatniej aktualizacji 12/05/2017
Liczba wyświetleń