LogoLogo

Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach o strukturze organizacyjnej z klasami I-III

11/04/2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 63 ust. l, 10 i 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach o strukturze organizacyjnej z klasami I-III, zarządza się, co następuje:

§ 1. Powierza się Pani Janinie Helon stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach na okres 5 lat szkolnych, tj. na okres od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 11/04/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 11/04/2022
Data ostatniej aktualizacji 11/04/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-04-11 10:45:04 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 11/04/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 11/04/2022
Data ostatniej aktualizacji 11/04/2022
Liczba wyświetleń