Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Rejestr Zmian: