LogoLogo

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

12/04/2021

ZARZĄDZENIE NR 31/2021

WÓJTA GMINY NOZDRZEC

z dnia 9  kwietnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

1. Zatwierdza się konkurs, przeprowadzony w dniu 31 marca 2021 r., na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej, w wyniku którego wyłonionym kandydatem został Pan Józef Gratkowski.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 12/04/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 12/04/2021
Data ostatniej aktualizacji 12/04/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-04-12 15:15:09 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 12/04/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 12/04/2021
Data ostatniej aktualizacji 12/04/2021
Liczba wyświetleń