LogoLogo

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach

12/04/2021

ZARZĄDZENIE NR 33/2021

WÓJTA GMINY NOZDRZEC

z dnia 9 kwietnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.)

Wójt Gminy Nozdrzec zarządza, co następuje:

1. Po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania konkursowego zatwierdzam nierozstrzygnięty konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach, ogłoszony zarządzeniem Wójta Gminy Nozdrzec nr 19/2021 w dniu 5 marca 2021 r., w wyniku którego nie zgłosił się żaden kandydat.

2. Konkurs uznaje się za nierozstrzygnięty.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Stanisław Żelaznowski

 

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 12/04/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 12/04/2021
Data ostatniej aktualizacji 12/04/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-04-12 15:10:57 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 12/04/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 12/04/2021
Data ostatniej aktualizacji 12/04/2021
Liczba wyświetleń