LogoLogo

Zarządzenie Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

12/02/2024

Zarządzenie Nr 14/2024 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 12/02/2024
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 12/02/2024
Data ostatniej aktualizacji 12/02/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2024-02-12 14:44:15 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 12/02/2024
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 12/02/2024
Data ostatniej aktualizacji 12/02/2024
Liczba wyświetleń