Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska o wydaniu postanowienia o
przeprowadzeniu postępowania w sprawie
transgranicznego oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie i
eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni
Jądrowej