LogoLogo

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

23/03/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Nozdrzec”.

Na podstawie art. 255 pkt. 1)ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania pn.: „Dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Nozdrzec”.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255 pkt. 1)ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.):

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upłynął 23.03.2022 r. o godz.: 9:00. W ww. terminie nie złożono żadnych ofert. Zgodnie z art. 260 ust. 2 Ustawy Zamawiający udostępnia niezwłocznie zawiadomienie o unieważnieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 23/03/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 23/03/2022
Data ostatniej aktualizacji 23/03/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-03-23 13:35:10 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 23/03/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 23/03/2022
Data ostatniej aktualizacji 23/03/2022
Liczba wyświetleń