LogoLogo

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

17/01/2023

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

            Wójt Gminy Nozdrzec, stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 i 49 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.) zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości położonych w miejscowości Hłudno i Wesoła, zgodnie z wnioskiem Wind Energia Sp. z o.o. Hłudno 89/1, 36-245 Nozdrzec, z dnia 21.12.2022 i z dnia 29.12.2022 r., oraz wymaganymi załącznikami do wniosku. Wnioskodawca zwrócił się o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, które kolidują z planowaną inwestycją budowy Farmy Wiatrowej Nozdrzec. Wnioskodawca posiada tytuł prawny do władania nieruchomością w postaci umowy dzierżawnej lub aktu notarialnego. Wójt Gminy Nozdrzec zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentami w powyższej sprawie do 20 stycznia 2023 r. Czynności można dokonać w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pokój nr 29 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz w miejscowości Wesoła i Hłudno.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 17/01/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 17/01/2023
Data ostatniej aktualizacji 17/01/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-01-17 11:39:23 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 17/01/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 17/01/2023
Data ostatniej aktualizacji 17/01/2023
Liczba wyświetleń