LogoLogo

03/11/2016

 

że zgodnie z art. 410 §7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy, przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu Wyborczego, numery:

 

1)  dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie art. 410 §5 pkt 2 Kodeksu Wyborczego przez Komisarza Wyborczego w Krośnie;

 

2)  dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1.

 

II. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 24 października 2014 r. o godz. 14.30 w siedzibie Komisji.

 

III. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie opublikowana na stronie  internetowej i podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Przewodnicząca

 

Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu

 

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń