» Wybory samorządowe 2014

Wybory samorządowe 2014

Rejestr Zmian:

  • 16/11/2016 o 12:23 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
  • 16/11/2016 o 12:23 przez Agnieszka Baran

Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu informuje,

Więcej

Obwieszczenie

 

Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu

 

w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów.

Więcej

Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 27 października 2014 r.

Więcej

Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Nozdrzec w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

Więcej