OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu
z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach Wójta Gminy Nozdrzec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Nozdrzec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

1.    DOBOSZ Rafał Andrzej, lat 42, wykształcenie wyższe, członek Prawa i Sprawiedliwości, zam. Izdebki,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

2.    OWSIANY Marek, lat 50, wykształcenie wyższe, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, zam. Nozdrzec,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC

3.    ŻELAZNOWSKI Stanisław Jan, lat 54, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Izdebki,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Nozdrzcu

Agnieszka Sawczak

Rejestr Zmian: