LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Zapytanie cenowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa kruszywa na potrzeby Gminy Nozdrzec”

10/04/2024

Zapytanie cenowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa kruszywa na potrzeby Gminy Nozdrzec”


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o  wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego

10/04/2024

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o  wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego – wyciąg


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego

10/04/2024

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego – wyciąg


LXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

22/03/2024

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 25 marca 2023 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się LXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.Porządek obrad:


Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

18/03/2024

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Informacja w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

18/03/2024

Informacja w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nozdrzec

18/03/2024

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nozdrzec


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Nozdrzec zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

18/03/2024

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Nozdrzec zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 18 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Nozdrzec zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

18/03/2024

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 18 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Nozdrzec zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Uchwała Nr 8 Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 18 marca 2024 r.w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Nozdrzec zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

18/03/2024

Uchwała Nr 8 Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 18 marca 2024 r.w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Nozdrzec zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.