» Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020. poz. 1990) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
 

Wesoła

 

951

R-IVb-0,74

R-V-0,03

N-0,10

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 195,14
 

8857

Ps-IV-0,07 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 16,61
967 R-Iab-0,04 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 14,08

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 1 lutego 2021 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 11.01.2021 r. do 01.02. 2021 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 12/01/2021 o 07:07 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 12/01/2021 o 07:07 przez Agnieszka Baran

Informacja o wyniku przetargu

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działki nr 2812 o pow. 0,1306 ha, położonej w miejscowości Izdebki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00035788/5, został przeprowadzony 7 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec i zakończył się wynikiem negatywnym.

Rejestr Zmian:

 • 11/01/2021 o 12:35 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 11/01/2021 o 12:35 przez Agnieszka Baran

Informacja o wyniku przetargu

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 7 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki:

 • nr 5159 o pow. 0,37 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00062264/4. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu 1 osobę. Cena wywoławcza wynosiła 4.546,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 4.596,00 zł. Nabywcą został Damian Majda.
 • nr 10137 o pow. 0,33 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00036070/6. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu 1 osobę. Cena wywoławcza wynosiła 4.140,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 4.190,00 zł. Nabywcą został Damian Majda
 • nr 9828 o pow. 0,23 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której  w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00036070/6. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu 1 osobę. Cena wywoławcza wynosiła 3.492,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 3.532,00 zł. Nabywcą został Zdzisław Gładysz.
 • nr 9827 o pow. 0,25 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00058513/4. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu 1 osobę. Cena wywoławcza wynosiła 3.780,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 3.820,00 zł. Nabywcą został Zdzisław Gładysz.
 • nr 9967 o pow. 0,41 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00037136/4. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu 3 osoby. Cena wywoławcza wynosiła 4.731,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 8.200,00 zł. Nabywcą został Zdzisław Gładysz.
 • nr 9968 o pow. 0,26 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00037136/4. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu 3 osoby. Cena wywoławcza wynosiła 3.066,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 5.200,00 zł. Nabywcą został Zdzisław Gładysz.
 • nr 10208 o pow. 0,24 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00036070/6. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu 3 osoby. Cena wywoławcza wynosiła 2.844,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 3.200,00 zł. Nabywcą został Jacek Barć.
 • nr 765 o pow. 0,11 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00035788/5. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu 1 osobę. Cena wywoławcza wynosiła 1.500,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 1.520,00 zł. Nabywcą został Henryk Szerszeń.
 • nr 779 o pow. 0,22 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00035788/5. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu 1 osobę. Cena wywoławcza wynosiła 2.688,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 2.718,00 zł. Nabywcą został Henryk Szerszeń.
 • nr 5154/1 o pow. 0,04 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00036070/6. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu 11 osób. Cena wywoławcza wynosiła 624,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 634,00 zł. Nabywcą zostali : Ireneusz Worek, Henryk Wachel, Jacek Barnuś, Lucyna Kudła, Agnieszka Pęcherek Draguła, Beata Dąbrowska, Grzegorz Żebrak, Józef Barnuś, Ryszard Majda, Jerzy Pomykała, Maria Sowa.

Rejestr Zmian:

Informacja o wyniku przetargu

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 7 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki:

 • nr 2135 o pow. 0,3737 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00067872/4,
 • nr 5133 o pow. 0,16 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00062740/5,
 • nr 5152 o pow. 0,11 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00036070/6,
 • nr 2134 o pow. 0,1104 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00024871/4,
 • nr 364/3 o pow. 0,3001 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00035787/8,
 • nr 8605 o pow. 0,15 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00036070/6,

zakończył się wynikiem negatywnym.

Rejestr Zmian:

 • 08/01/2021 o 09:10 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 08/01/2021 o 09:10 przez Agnieszka Baran

XXII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 30 grudnia 2020 r.

Rejestr Zmian:

 • 07/01/2021 o 12:29 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 07/01/2021 o 12:29 przez Agnieszka Baran

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z 29 grudnia 2020 roku

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 29 stycznia 2021 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec:

 • działka nr 1370 o pow. 0,2557 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00035787/8. Cena wywoławcza za 1 rok dzierżawy wynosi 72,79 zł

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie w terminie do 26 stycznia 2021 r. wadium w kwocie 10,00 zł. Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

Cena wywoławcza jest ceną za jeden rok dzierżawy i jest ceną stałą przez okres dzierżawy. Nieruchomości nie posiadają obciążeń ani nie są przedmiotem zobowiązań.

Wpłatę należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny dzierżawy, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał – wadium przepada.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 3 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 lub pod nr tel.13 43 98020 wew. 30

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez: powiadomienie sołtysa wsi Nozdrzec, wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Nozdrzec na okres od 29 grudnia 2020 r.  do 29 stycznia 2021 r.

Rejestr Zmian:

 • 29/12/2020 o 14:10 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 29/12/2020 o 14:10 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 29 grudnia 2020 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 1990) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 2629 R-IVa-0,28 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 98,60
Izdebki 2762 R-IVa-0,18 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 63,39
Izdebki 2769 R-IVa-0,29 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 102,13
Izdebki 2796 R-IVa-0,0253 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 9,81

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 20 stycznia 2021 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 29.12.2020 r. do 20.01. 2021 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 29/12/2020 o 13:03 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 29/12/2020 o 13:03 przez Agnieszka Baran

Informacja o wyniku przetargu z 22 grudnia 2020 roku

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 22 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki:

 • nr 2175/2 o pow. 0,10 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00061733/6, komisja przetargowa dopuściła do przetargu 2 osoby. Cena wywoławcza wynosiła 4.490,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 5.100,00 zł. Nabywcą została Ewa Kudła.
 • nr 5553/8 o pow. 0,1544 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00036070/6, komisja przetargowa dopuściła do przetargu 2 osoby. Cena wywoławcza wynosiła 3.623,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 3.663,00 zł. Nabywcą został Kazimierz Kudła.
 • nr 6439 o pow. 0,16 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00067021/4, komisja przetargowa dopuściła do przetargu 1 osobę. Cena wywoławcza wynosiła 6.066,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 6.126,00 zł. Nabywcą został Tomasz Winnicki.
 • nr 10949 o pow. 0,10 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00036070/6, komisja przetargowa dopuściła do przetargu 2 osoby. Cena wywoławcza wynosiła 6.420,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 6.490,00 zł. Nabywcą został Damian Skop.
 • nr 9841 o pow. 0,29 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00058513/4, komisja przetargowa dopuściła do przetargu 1 osobę. Cena wywoławcza wynosiła 4.356,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 4.406,00 zł. Nabywcą został Tomasz Gajewczyk.

Rejestr Zmian:

 • 29/12/2020 o 06:27 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 29/12/2020 o 06:27 przez Agnieszka Baran