» Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 9 października 2019 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 21/2 R-IVa-0,12

R-IVb-0,27

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 119,36
Izdebki 2525 R-IVa-0,58 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 216,64
Izdebki 5576/2 R-IVa-0,14 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 52,29
Izdebki 5559 R-IVa-0,31 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 115,79

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 30 października 2019 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości, oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 09.10.2019 r. do 30.10. 2019 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 09/10/2019 o 12:32 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 09/10/2019 o 12:32 przez Agnieszka Baran

Informacja o godzinach pracy obwodowych komisji wyborczych

 W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. obwodowe komisje wyborcze rozpoczynają pracę o godzinie 6.00.

Lokale wyborcze otwarte będą od godz. 7.00 do 21.00.

Rejestr Zmian:

 • 07/10/2019 o 13:22 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 07/10/2019 o 13:22 przez Agnieszka Baran

Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych

Informujemy wszystkich członków obwodowych komisji wyborczych, że pierwsze posiedzenie odbędzie się 3 października 2019 r. o godzinie 16.00 w Domu Strażaka w Nozdrzcu.

Rejestr Zmian:

 • 24/09/2019 o 06:05 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 24/09/2019 o 06:05 przez Agnieszka Baran

POSTANOWIENIE NR 225/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nozdrzec

Rejestr Zmian:

 • 20/09/2019 o 06:52 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 20/09/2019 o 06:52 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 17 września 2019 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 8580 R-IVa-0,17

R-IVb-0,04

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 74,53
Wesoła 8605 R-IVa-0,11

R-IVb-0,04

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 52,12
Wesoła 7160 R-IVa-0,09 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 33,61

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 4 października 2019 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 17.09.2019 r. do 04.10. 2019 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 18/09/2019 o 08:47 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 18/09/2019 o 08:47 przez Agnieszka Baran

Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Rejestr Zmian:

 • 10/09/2019 o 12:31 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 10/09/2019 o 12:31 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 10 września 2019 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 127 R-IVb-0,35

Ps-V-0,08

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 102,46
Wesoła 1292 R-IVb-0,29

R-VI-0,31

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 80,06
Wesoła 1509 R-V-0,23

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 20,54
Wesoła 1607 R-IVb-0,51

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 140,80
Wesoła 10134 R-IVa-0,18

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 67,23
Wesoła 10208 R-IVb-0,24

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 66,25
Wesoła 10390/1 R-IVb-0,10

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 27,60

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 2 października 2019 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 10.09.2019 r. do 02.10. 2019 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 10/09/2019 o 12:28 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 10/09/2019 o 11:12 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 5 września 2019 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Hłudno 2397 R-IVa-0,1413

Ps-IV-0,6299

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 211,32

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 27 września 2019 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 05.09.2019 r. do 27.09. 2019 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 10/09/2019 o 09:32 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 10/09/2019 o 09:32 przez Agnieszka Baran