Logo

Ostatnio dodane informacje

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

02/06/2021

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Grzegorz Libowicz, zamieszkały w Warze. Uzasadnienie dokonanego wyboru: W ocenie Komisji Rekrutacyjnej Kandydat spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Posiadane umiejętności i uprawnienia pozwolą Panu Grzegorzowi Libowicz na sprawne wdrożenie […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 1 czerwca 2021 r.

01/06/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działkę nr 3197, R, kl. IVa, powierzchnia 0,57 ha, położona w […]


Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

01/06/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się 30 czerwca 2021 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad): nr 203 o pow. 0,4996 ha, położona w Hłudnie, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi 5.486,00 zł, wadium wynosi 1.000,00 […]Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

27/05/2021

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Ewelina Szelest, zamieszkała w Grabownicy Starzeńskiej. Uzasadnienie dokonanego wyboru: W procedurze naboru Pani Ewelina Szelest spełniła wszystkie wymogi formalne. Na rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednim zasobem wiedzy. Posiadane umiejętności pozwolą Pani Ewelinie Szelest na sprawne wdrożenie się i podjęcie pracy na proponowanym […]


XXVII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 5 maja 2021 r.

27/05/2021

Uchwała XXVII/264/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nozdrzec na lata 2021-2023 Uchwała XXVII/265/2021 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu Uchwała XXVII/266/2021 w sprawie pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwała XXVII/267/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 Uchwała XXVII/268/2021 w sprawie udzielenia […]


Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z 18 maja 2021 r.

26/05/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Nozdrzec, który został przeprowadzony 18 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na działkę nr 1536 o pow. 0,04 ha, położoną w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00049652/4, cena wywoławcza […]


Informacja o wyniku pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych z 18 maja 2021 r.

26/05/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec, które zostały przeprowadzone 18 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: nr 2629 o pow. 0,54 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00043199/8, cena […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z 26 maja 2021 r.

26/05/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: działka nr 2811 o pow. 0,1779 ha, położona w Izdebkach, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00043199/8. Cena nieruchomości wynosi 21.951,00 zł (w tym 23 % podatek VAT 4.071,00 zł), działka nr […]


Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z 18 maja 2021 r.

26/05/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetargi ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony 18 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na działkę nr 7160 o pow. 0,09 ha, położoną w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00036070/6, cena wywoławcza 4.698,00 […]