Ostatnio dodane informacje

Petycja Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie”

02/03/2021

Petycja Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie„


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z 22 lutego 2021 r.

22/02/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: działka nr 2769 o pow. 0,29 ha, położona w Izdebkach niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00043199/8, cena nieruchomości wynosi 4.569,00 zł. działka nr 2918 o pow. 0,23 ha, położona w Izdebkach niezabudowana, teren rolniczy, […]


XXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

22/02/2021

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje XXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 r. o godzinie 7.15 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie kworum. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 […]


Protokół z XXIII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 30 grudnia 2020 r.

18/02/2021

Protokół z XXIII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 30 grudnia 2020 r.


XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

15/02/2021

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w 18 lutego 2021 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec. Porządek obrad: 1.    Otwarcie sesji. 2.    Stwierdzenie kworum. 3.    Przyjęcie protokołu sesji z dnia 30 grudnia 2020 r. 4.    Informacja Wójta o realizacji uchwał. 5.    Informacja Wójta […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy

11/02/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 1990) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 6854, położona w Wesołej, o powierzchni 0,05 ha, klasa RV, […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 9 lutego 2021 r.

09/02/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 1990) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: działkę nr 1648/1, położoną w Nozdrzcu, powierzchnia 0,0555 ha, klasa R-IIIb, nieobjętą […]


Komunikat Centralnego Biura Spisowego w sprawie przedłużenia terminu naboru kandydatów na rachmistrzów

09/02/2021

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.


Drugi ustny przetarg nieograniczony

09/02/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 10 marca 2021 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec: nr 2135 o pow. 0,3737 ha, położona w Nozdrzcu, zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki, księga wieczysta KS1B/00067872/4. Cena nieruchomości wynosi 57.368,00 zł, […]


Petycja Krzysztofa Kuklińskiego

08/02/2021

Petycja Krzysztofa Kuklińskiego Wycofanie petycji