LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Informacja o wyniku konkursu na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Nozdrzec

22/09/2023

Informacja o wyniku konkursu na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Nozdrzec


Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Nozdrzec

07/09/2023

Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Nozdrzec Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Oświadczenie Oferenta


Dokumenty do oceny sytuacji finansowej Gminy Nozdrzec

04/09/2023

Uchwała Nr LVIII/488/2023 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Uchwała Nr L/438/2023 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nozdrzec na rok 2023 Uchwała Nr LVIII/486/2023 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 28 lipca 2023 […]