LogoLogo

Nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja 2

04/08/2023

Wójt gminy Nozdrzec ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Nozdrzec, niestanowiących wyłącznej własności Gminy Nozdrzec, w formie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków:

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 04/08/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 04/08/2023
Data ostatniej aktualizacji 04/08/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-08-04 14:15:08 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-08-04 14:11:18 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-08-04 14:09:11 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 04/08/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 04/08/2023
Data ostatniej aktualizacji 04/08/2023
Liczba wyświetleń