Ostatnio dodane informacje

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Nozdrzec

14/05/2021

Ogłoszenie o naborze Kwestionariusz osobowy Oświadczenia kandydata Oświadczenie o indywidualnym kodzie identyfikacyjnym Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych


Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska i Rolnictwa

14/05/2021

Ogłoszenie o naborze Kwestionariusz osobowy Oświadczenia kandydata Oświadczenie o indywidualnym kodzie identyfikacyjnym Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

12/04/2021

ZARZĄDZENIE NR 32/2021 WÓJTA GMINY NOZDRZEC  z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. […]


Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

12/04/2021

ZARZĄDZENIE NR 31/2021 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 9  kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z […]


Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach

12/04/2021

ZARZĄDZENIE NR 33/2021 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz § 8 ust. […]


Uchylenie zarządzenia dotyczącego powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

09/04/2021

ZARZĄDZENIE Nr 30/2021 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 2 kwietnia 2021 roku w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego powierzenia stanowiska dyrektora  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713),  zarządza się, co […]


Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu

01/04/2021

W związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach, informujemy, iż w wyniku ogłoszenia konkursu nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym przedmiotowy konkurs pozostał nierozstrzygnięty.


Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

01/04/2021

ZARZĄDZENIE NR 29/2021 WÓJTA GMINY NOZDRZEC  z dnia 1 kwietnia 2021 roku   w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 63 […]


Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach

05/03/2021

Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach I. Organ prowadzący szkołę: Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224 II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy […]


Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

05/03/2021

Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 5 marca 20201 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej   Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej I. Organ prowadzący szkołę: Gmina Nozdrzec, […]