» Obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Dynów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. ,,Budowa sieci kablowych SN 15kV, słupów SN 15 kV i stacji transformatorowej 15/04 kV w m. Łubno gmina Dynów, powiat rzeszowski, oraz w m. Nozdrzec, powiat brzozowski”

Rejestr Zmian:

  • 25/06/2020 o 08:25 przez Andrzej Kłak
  • 25/06/2020 o 08:25 przez Andrzej Kłak (displayed above)