» Przetargi 2017

Przetarg nieograniczony pn. ,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na wielorodzinny budynek mieszkań socjalnych w miejscowości Wesoła”

Rejestr Zmian: