LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Przetarg nieograniczony pn. „Remont drogi gminnej nr 115851R w km 0+000 – 0+990 w miejscowości Wesoła, remont drogi gminnej nr 115859R w km 0+000 -0+260 oraz 0+400 – 1+130 w miejscowości Nozdrzec, remont drogi gminnej nr 115855R w km 0+000-0+490 w miejscowości Nozdrzec”

21/11/2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Modyfikacja SIWZ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Ogłoszenie nr 540254419 Ogłoszenie nr 626153 SIWZ z załącznikami drogi Opis_techniczny-115851R Opis_techniczny-nr 115855R Opis_techniczny-nr 115859R Przedmiary Droga nr 115851R w Wesołej-przekroj Droga nr 115855R w Nozdrzcu-przekroj Droga nr 115859R w Nozdrzcu-przekroj Mapy SST


Zapytanie cenowe na: „Dostawę quadów dla OSP Izdebki oraz Wesoła”

21/10/2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Odpowiedź na zapytanie oferenta z dn. 25.10.2019 r.  Odpowiedź na zapytanie oferenta ZAPYTANIE Wzór oferty Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


Przetarg nieograniczony pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec w 2020 roku”.

16/10/2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie  SIWZ z załącznikami  


Postępowanie na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nozdrzec

08/10/2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert SIWZ Gmina Nozdrzec 02 10 2019 Załącznik Nr 1d do SIWZ – Wykaz danych do ubezpieczenia Wyjaśnienia do SIWZ 10.10.2019 (1, 2, 3) Wyjaśnienia do SIWZ 14.10.2019 (4, 5) Wyjaśnienia do SIWZ 17.10.2019 (6)


Zapytanie cenowe na: „Remont budynku w Izdebkach Rudawcu – przystosowanie do programu Senior Plus”

01/08/2019

Ogłoszenie o wyborze oferty ZAPYTANIE WZÓR OFERTY DOKUMENTACJA ORAZ PRZEDMIAR  


Zapytanie ofertowe na: ,,Budowę Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wara”

31/07/2019

Ogłoszenie o wyborze ZAPYTANIE WZÓR OFERTY PROJEKT PRZEDMIAR Zagospodarowanie-terenu


Przetarg nieograniczony pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec – II półrocze 2019 r.”

24/05/2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert OGŁOSZENIE SIWZ z załącznikami


Przetarg nieograniczony pn. ,,Dostawa kruszywa, cementu i stali zbrojeniowej na potrzeby Gminy Nozdrzec w roku 2019″

18/04/2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie SIWZ z załącznikami Informacja z otwarcia ofert