» Przetargi 2019

Przetarg nieograniczony pn. „Remont drogi gminnej nr 115851R w km 0+000 – 0+990 w miejscowości Wesoła, remont drogi gminnej nr 115859R w km 0+000 -0+260 oraz 0+400 – 1+130 w miejscowości Nozdrzec, remont drogi gminnej nr 115855R w km 0+000-0+490 w miejscowości Nozdrzec”

Rejestr Zmian:

Zapytanie cenowe na: „Dostawę quadów dla OSP Izdebki oraz Wesoła”

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec w 2020 roku”.

Rejestr Zmian:

Postępowanie na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nozdrzec

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec – II półrocze 2019 r.”

Rejestr Zmian: