LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Przetarg nieograniczony pn. ,,Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez budowę stref aktywności w Gminie Nozdrzec „

27/11/2020

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia Odpowiedź na zapytanie oferenta  z dn. 1 grudnia 2020 r. Odpowiedź na zapytanie oferenta z dnia 1 grudnia 2020 r. OGŁOSZENIE SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Dokumentacja Przedmiary SST


Przetarg nieograniczony pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec w 2021 roku”

19/11/2020

Ogłoszenie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie nr 612434 SIWZ z załącznikami 


Przetarg nieograniczony pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Izdebkach – zadanie I: droga powiatowa nr 2061R Izdebki- Hłudno w km 0+051 do 0+639. Budowa oświetlenia ulicznego w Izdebkach – zadanie II: droga powiatowa nr 2036R Brzozów – Wara w km 14+094 do 14+494”

09/09/2020

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Odpowiedź na zapytanie oferenta z dnia 17.09.2020 r. Odpowiedź na zapytanie oferenta z dnia 14.09.2020 r. Dokumentacja techniczna – modyfikacja Ogłoszenie  SIWZ z załącznikami  Dokumentacja oraz przedmiary    
Przetarg nieograniczony pn. ,,Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wesoła”

20/07/2020

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą Oświadczenie o wyrażeniu zgody Informacja z otwarcia ofert Modyfikacja SIWZ SST – modyfikacja Odpowiedź na zapytanie oferenta z dnia 24.07.2020 r.  Ogłoszenie SIWZ z załącznikami Dokumentacja Przedmiary SSTPrzetarg nieograniczony pn. ,,Remont drogi gminnej nr 115851R w km 0+990-1+980 w miejscowości Wesoła”

08/06/2020

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Odpowiedź na zapytanie oferenta z dnia 10 czerwca 2020 r. Ogłoszenie nr 548526 SIWZ z załącznikami II Przedmiar, dokumentacja SST II


Przetarg nieograniczony pn. ,,Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Nozdrzec”

24/04/2020

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Odpowiedź na zapytanie oferenta z dnia 27.04.2020 r. Odpowiedź na zapytanie oferenta z dnia 28.04.2020 r. Modyfikacja SIWZ Zmodyfikowany zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu Ogłoszenie  SIWZ z załącznikami 


Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa kruszywa, cementu i stali zbrojeniowej na potrzeby Gminy Nozdrzec w roku 2020”

13/03/2020

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie SIWZ z załącznikami