» Wybory Prezydenckie 2015

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie

KOMUNIKAT

Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie

 

Okręgowa Komisja Wyborcza w Krośnie, powołana uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. – podaje do publicznej wiadomości:

 1. Skład Komisji:
  Przewodniczący:
  Arkadiusz Trojanowski – sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie Komisarz Wyborczy w Krośnie
  Zastępcy Przewodniczącego:
  Wiesław Ruszała – sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie
  Janusz Szarek–sędzia Sądu Okręgowego w KrośnieCzłonkowie:
  Mariusz Hanus – sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie
  Tomasz Mikuś – sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie
  Stanowisko Sekretarza Komisji pełni Leszek Bąk – Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie.
 2. Siedziba Komisji mieści się w budynku A Starostwa Powiatowego w Krośnie przy  ul. Bieszczadzkiej 1, pokój nr 418, tel. nr (13) 43-244-00 i tel./fax nr (13) 43-236-71.
 3. Komisja dyżuruje w swojej siedzibie od 19 marca do 30 kwietnia 2015 r. (we wtorki i czwartki) w godz. od 13.00 do 15.00 oraz 4, 6, 8 maja 2015 r. w godz. od 13.00 do 15.00

Informacji i wyjaśnień w sprawach wyborów, członkowie Komisji udzielać będą w dniach i godzinach pełnionych dyżurów.

 

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

(-) Arkadiusz TROJANOWSKI

 

Wybory Prezydenckie

Informacja o godzinach pracy obwodowych komisji wyborczych

Informuję, że 10 maja 2015 r., tj. w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obwodowe komisje wyborcze w gminie Nozdrzec rozpoczynają pracę o godzinie 6.00.

 

Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do 21.00.

Ponowne głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o godzinach pracy obwodowych komisji wyborczych

 

W dniu 24 maja 2015 r., tj. w dniu wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obwodowe komisje wyborcze w gminie Nozdrzec rozpoczynają pracę o godzinie 6.00.

 

Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do 21.00.

 

 

 

Informacja PKW o warunkach udziału w ponownym głosowaniu

 

Obwieszczenie PKW o kandydatach na Prezydenta RP w ponownym głosowaniu