LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Wyniki wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Nozdrzec

13/12/2020

PROTOKÓŁ Z WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKI WYBORÓW SOŁTYSA W SOŁECTWIE NOZDRZEC PROTOKÓŁ Z WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKI WYBORÓW CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 8 grudnia 2020 roku

11/12/2020

 Działając na podstawie § 20 Uchwały Nr XIX/188/2020 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nozdrzec podaje się do wiadomości publicznej numer, granicę i siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej  utworzonej dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządzonych na dzień 13 grudnia 2020 roku. Nr obwodu: 1 Granice obwodu: […]


ZARZĄDZENIE NR 114/2020 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 8 grudnia 2020 r.

10/12/2020

ZARZĄDZENIE NR 114/2020 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 8 grudnia 2020 r.w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Nozdrzec, Gmina Nozdrzec, zarządzonych na dzień 13 grudnia 2020 r. Działając na podstawie § 24 pkt 1 Uchwały Nr XIX/188/2020 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 24 lipca 2020 roku […]


INFORMACJA O WYBORACH SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ W SOŁECTWIE NOZDRZEC

10/12/2020

Głosowanie przeprowadzone zostanie w dniu 13 grudnia 2020 roku w godzinach 8.30 – 14.30 Obwód głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Sołectwo Nozdrzec Urząd Gminy w Nozdrzcu, sala narad Głosować można tylko osobiście. Warunkiem otrzymania karty do głosowania jest okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.  Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu: […]


ZARZĄDZENIE NR 99/2020 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Nozdrzec

09/11/2020

ZARZĄDZENIE NR 99/2020 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Nozdrzec  


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej W Nozdrzcu

02/11/2020

O B W I E S Z C Z E N I E GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków rady sołeckiej Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. […]


Obwieszczenie w sprawie siedziby obwodowej komisji wyborczej

02/11/2020

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 26 października 2020 roku   Działając na podstawie § 20 Uchwały Nr XIX/188/2020 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nozdrzec podaje się do wiadomości publicznej numer, granicę i siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej  utworzonej dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządzonych […]


Zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji wyborczej

02/10/2020

Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania gminnej komisji wyborczej


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 1 października 2020 roku

01/10/2020

Działając na podstawie § 20 Uchwały Nr XIX/188/2020 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 24 lipca 2020 r., w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nozdrzec podaje się do wiadomości publicznej liczbę członków rady sołeckiej, wybieranej w wyborach Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zarządzonych na dzień 15 listopada 2020 r.: Nazwa sołectwa: Nozdrzec Liczba wybieranych członków rady sołeckiej: […]


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 30 września 2020 roku

01/10/2020

Działając na podstawie § 20 Uchwały Nr XIX/188/2020 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nozdrzec podaje się do wiadomości publicznej numer, granicę i siedzibę obwodowej komisji wyborczej utworzonej dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zarządzonych na dzień 15 listopada 2020 roku: Nr obwodu: 1 Granice obwodu: […]