» Wybory uzupełniające sołtysów i rad sołeckich

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 1 października 2020 roku

Działając na podstawie § 20 Uchwały Nr XIX/188/2020 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 24 lipca 2020 r., w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nozdrzec podaje się do wiadomości publicznej liczbę członków rady sołeckiej, wybieranej w wyborach Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zarządzonych na dzień 15 listopada 2020 r.:

Nazwa sołectwa: Nozdrzec

Liczba wybieranych członków rady sołeckiej: 5

 

Wójt Gminy Nozdrzec

Stanisław Żelaznowski

Rejestr Zmian:

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 30 września 2020 roku

Działając na podstawie § 20 Uchwały Nr XIX/188/2020 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nozdrzec podaje się do wiadomości publicznej numer, granicę i siedzibę obwodowej komisji wyborczej utworzonej dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zarządzonych na dzień 15 listopada 2020 roku:

Nr obwodu: 1

Granice obwodu: Nozdrzec

Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu

Wójt Gminy

Stanisław Żelaznowski

Rejestr Zmian:

Wybory sołtysa i rady sołeckiej w Nozdrzcu

Rejestr Zmian: