» Wybory uzupełniające sołtysów i rad sołeckich

Wyniki wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Nozdrzec

Rejestr Zmian:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 8 grudnia 2020 roku

 Działając na podstawie § 20 Uchwały Nr XIX/188/2020 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nozdrzec podaje się do wiadomości publicznej numer, granicę i siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej  utworzonej dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządzonych na dzień 13 grudnia 2020 roku.

Nr obwodu: 1

Granice obwodu: Nozdrzec

Siedziba Obwodowej komisji Wyborczej: Urząd Gminy Nozdrzec, Nozdrzec 224

Rejestr Zmian:

 • 11/12/2020 o 11:13 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 11/12/2020 o 11:13 przez Agnieszka Baran

ZARZĄDZENIE NR 114/2020 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 8 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 114/2020 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 8 grudnia 2020 r.w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Nozdrzec, Gmina Nozdrzec, zarządzonych na dzień 13 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie § 24 pkt 1 Uchwały Nr XIX/188/2020 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nozdrzec:

 1. Zarządza się druk kart do głosowania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Nozdrzec, Gmina Nozdrzec, zarządzonych na dzień 13 grudnia 2020 r.
 2. Ilość kart do głosowania stanowić będzie 60% liczby ogółu osób uprawnionych do głosowania.
 3. Szczegółowe zestawienie określające liczbę kart do głosowania podlegającą wydrukowaniu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia nr 114_2020

Rejestr Zmian:

 • 10/12/2020 o 11:54 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 10/12/2020 o 11:54 przez Agnieszka Baran

INFORMACJA O WYBORACH SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ W SOŁECTWIE NOZDRZEC

Głosowanie przeprowadzone zostanie w dniu 13 grudnia 2020 roku w godzinach 8.30 – 14.30

Obwód głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Sołectwo Nozdrzec

Urząd Gminy w Nozdrzcu, sala narad

Głosować można tylko osobiście. Warunkiem otrzymania karty do głosowania jest okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu:

W wyborach sołtysa głosować można na 1 kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego wyborca głosuje.

Postawienie znaku „X” w więcej niż w 1 kratce, bądź niepostawienie znaku „X”
w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

W wyborach członków rad sołeckich głosować można maksymalnie na 5 kandydatów, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska każdego z kandydatów, na którego wyborca głosuje.

Postawienie znaku „X” w więcej niż w 5 kratkach, bądź niepostawienie znaku „X”
w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Osoba niewpisana do spisu wyborców może zostać do spisu dopisana i dopuszczona do głosowania, jeżeli udokumentuje stałe zamieszkiwanie na terenie sołectwa.

Rejestr Zmian:

 • 10/12/2020 o 11:47 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 10/12/2020 o 11:47 przez Agnieszka Baran

ZARZĄDZENIE NR 99/2020 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Nozdrzec

Rejestr Zmian:

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej W Nozdrzcu

O B W I E S Z C Z E N I E

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU

Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków rady sołeckiej

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 22 ust. 3 pkt 1 Statutu Sołectwa Nozdrzec uchwalonego przez Radę Gminy Nozdrzec 24 lipca 2020 roku Uchwałą Nr XIX/188/2020,

 

Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu informuje o zarejestrowanych KANDYDATACH NA SOŁTYSA SOŁECTWA NOZDRZEC I CZŁONKACH RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA NOZDRZEC W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 LISTOPADA 2020 ROKU

Kandydaci na sołtysa:

 1. CUPAK Wiesława, lat 48, wykształcenie zawodowe, zam. Nozdrzec
 2. KRUPIŃSKA Ewa, lat 49, wykształcenie średnie, zam. Nozdrzec
 3. SIEKANIEC Agata Anna, lat 31, wykształcenie średnie, zam. Nozdrzec

Kandydaci do rady sołeckiej:

 1. CITAK Agnieszka, lat 47, wykształcenie średnie, zam. Nozdrzec,
 2. KNAP Zbigniew, lat 53, wykształcenie średnie, zam. Nozdrzec,
 3. KUSIŃSKA Danuta, lat 61, wykształcenie średnie, zam. Nozdrzec,
 4. KWOLEK Eugeniusz, lat 65, wykształcenie średnie, zam. Nozdrzec,
 5. MARSZAŁEK Natalia, lat 32, wykształcenie wyższe, zam. Nozdrzec,
 6. NIEMIEC Roman, lat 55, wykształcenie zawodowe, zam. Nozdrzec,
 7. NOCH-TOCZEK Bernadetta Sylwia, lat 41, wykształcenie średnie, zam. Nozdrzec,
 8. OGRODNIK Jan, lat 62, wykształcenie średnie, zam. Nozdrzec,
 9. OWSIANY Marek, lat 52, wykształcenie wyższe, zam. Nozdrzec,
 10. POTOCZNY Paweł, lat 51, wykształcenie średnie, zam. Nozdrzec,
 11. SKOTNICKA Wiesława, lat 44, wykształcenie średnie, zam. Nozdrzec,
 12. STARZAK Anna, lat 56, wykształcenie zawodowe, zam. Nozdrzec,
 13. TOCZEK Bogumiła, lat 52, wykształcenie średnie, zam. Nozdrzec,
 14. TOCZEK Jan, lat 64, wykształcenie zawodowe, zam. Nozdrzec,
 15. TOCZEK Monika, lat 23, wykształcenie zawodowe, zam. Nozdrzec.

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu
Agnieszka Baran

Rejestr Zmian:

Obwieszczenie w sprawie siedziby obwodowej komisji wyborczej

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY NOZDRZEC

z dnia 26 października 2020 roku

 

Działając na podstawie § 20 Uchwały Nr XIX/188/2020 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nozdrzec podaje się do wiadomości publicznej numer, granicę i siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej  utworzonej dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządzonych na dzień 15 listopada 2020 roku.

Nr
obwodu

Granice obwodu

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej
1

NOZDRZEC

Urząd Gminy w Nozdrzcu

 

 

Wójt Gminy

Stanisław Żelaznowski

Rejestr Zmian:

 • 02/11/2020 o 10:56 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 02/11/2020 o 10:56 przez Agnieszka Baran

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 1 października 2020 roku

Działając na podstawie § 20 Uchwały Nr XIX/188/2020 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 24 lipca 2020 r., w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nozdrzec podaje się do wiadomości publicznej liczbę członków rady sołeckiej, wybieranej w wyborach Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zarządzonych na dzień 15 listopada 2020 r.:

Nazwa sołectwa: Nozdrzec

Liczba wybieranych członków rady sołeckiej: 5

 

Wójt Gminy Nozdrzec

Stanisław Żelaznowski

Rejestr Zmian:

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 30 września 2020 roku

Działając na podstawie § 20 Uchwały Nr XIX/188/2020 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nozdrzec podaje się do wiadomości publicznej numer, granicę i siedzibę obwodowej komisji wyborczej utworzonej dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zarządzonych na dzień 15 listopada 2020 roku:

Nr obwodu: 1

Granice obwodu: Nozdrzec

Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu

Wójt Gminy

Stanisław Żelaznowski

Rejestr Zmian: